ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Multistone Center Kft-től történő termék és szolgáltatás megrendelésének feltételeit.

Jelen Általános szerződési feltételeket a Multistone Center Kft. bármely termékének és szolgáltatásának megvásárlására és igénybevételére alkalmazni kell. Jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat a megrendeléssel egyidejűleg Megrendelő elfogadja. Az Általános Szerződési Feltételek teljes tartalmát minden további rendelkezéstől függetlenül a vállalkozási szerződés részének kell tekinteni, mely szerződés az előleg átutalásával egyidejűleg jön létre.

Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, amely jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

 1. A Multistone Center Kft. adatai

Név: Multistone Center Kft.

Székhely: 2360 Gyál, Bánki Donát utca 17.

Adószám: 24834991-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09 168330

Pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Nyrt. 11742551-20004628-00000000

 1. Ajánlatkérés menete

Az ajánlatkérésnek minden esetben tartalmaznia kell az alábbi adatokat, információkat, illetve ajánlatot az alábbiak ismeretében tudunk készíteni:

 • Gyártó neve, kollekció neve, burkolat cikkszáma és mérete
 • Pult vastagsága
 • Felmérés és beépítés helye vagy telephelyen történő átvétel megjelölése
 • Speciális esetekben (emelet/szűk lépcsőház/lift hiánya) a helyszíni felmérés során megállapított körülményekre tekintettel többletköltség merülhet fel, amely minden esetben maga után vonja az ajánlat módosítását
 • Konyhatechnikai eszközök (a nem nálunk vásárolt) és pultot érintő termékek (aláépített vagy ráültetett mosogató, főzőlap, konnektor, csaptelep, elszívó, mosószeradagoló, stb.) technikai rajzának leadása szükséges. A termékeket kizárólag a beépítési rajz szerint áll módunkban beépíteni.
 • Méretezett rajz, furatok, mosogató pozíció, csaplyuk furat helye, konnektorok pontos helye, mennyisége, típusa, főzőlap pontos helye, elszívó pontos helye
 • A gyártói táblaméretek a megrendelt anyagtól függően anyagonként változóak, ezért a táblaméret feletti méretek esetében a pult csak látható illesztéssel készíthető.
 • Többirányú látványterv

Az ajánlatkérésre választ fogunk küldeni 3 munkanapon belül. Amennyiben valamilyen információ hiányában ez nem sikerül, felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A pult kiajánlását minden esetben ajánlatkérésnek kell megelőznie. Hibás számolásból és ezen alapuló tervezésből adódó félreértésekért nem tudunk felelősséget vállalni.

 1. Megrendelés menete

Amennyiben Megrendelő elfogadja az árajánlatot, ezt Megrendelőnek e-mail-ben szükséges jeleznie. A Megrendelőnek minden esetben jeleznie kell a pult felmérésének várható időpontját.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Multistone Center Kft. nem minden forgalmazott anyagot tart raktárkészleten. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a gyártók aktuális termékkínálata változhat, amiért a Multistone Center Kft. felelősséget nem vállal. Ezen esetekben alternatív terméket javaslunk, új árajánlat kiadásával egyidejűleg.

A rendelést a Multistone Center Kft. válasz e-mailben visszaigazolja és kiállítja az előlegbekérőt minimum a bruttó ár 50%-áról, vagy a megrendelés teljes összegéről, amelynek utalási határideje 3 munkanap. Az euróban megadott árajánlatot a megrendelés napján forintosítjuk az OTP mindenkori deviza eladási árfolyama szerint. A végszámla összegének tekintetében ugyanezen naptári napra vonatkozó deviza eladási árfolyam az irányadó.

Az előleg beérkezését követően küldjük az előlegszámlát. A megrendelés az előleg beérkezésétől él, ezt követően a gyártás megkezdéséig érkeztetjük be a szükséges anyagot. Fenti határidő elmulasztása esetén nem jön létre érvényes megrendelés. A gyártó termékváltozásból fakadó nem teljesítése vis maiornak minősül, amelyért a Multistone Center Kft. felelősséget nem vállal. Ebben az esetben alternatív terméket javaslunk.

Az előleg beérkezését követően a Megrendelő felelőssége a felmérés időpontjáról való tájékoztatás. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségét elmulasztja, és kétszeri, írásbeli felhívásra sem tesz eleget kötelezettségének, valamint ezen mulasztását ésszerű időn belül nem menti ki, a Multistone Center Kft. az előleg teljes összegét foglalónak tekinti, mely foglaló – annak jogi természetéből fakadóan – a Megrendelő részére nem jár vissza. Amennyiben a későbbiek során Megrendelő úgy dönt, hogy a munkát meg kívánja rendelni, abban az esetben – az eset összes körülményének figyelembevételével, amennyiben érdekmúlás nem merül fel – a Multistone Center Kft. új ajánlatot állíthat ki. Az új ajánlat elfogadását követően az új megrendelés végösszegéből a foglaló összege levonásra kerül. A Multistone Center Kft. fenntartja magának a jogot, hogy azon esetekben, ahol a Megrendelővel nem áll partneri viszonyban, az új ajánlat adását megtagadja.

A végszámlát a beépítés előtt küldjük ki. A helyszíni beépítést kizárólag a végszámla teljes összegének számlánkra való megérkezését követően tudjuk megkezdeni.

 1. Felmérés

A megrendelt munkát a bútor beépítését követően, vagyis a véglegesen beállított, szintbe helyezést követően tudjuk felmérni. A felmérés időpontjának igényét minimum 10 munkanappal előre kérjük megadni. Ezt követően az általunk megküldött felmérési adatlap jóváhagyása szükséges. A gyártást a végleges árajánlat elfogadásáig nem kezdjük el, a méretbeli változások a szükséges táblamennyiséget befolyásolhatják, ezáltal a határidő és a végösszeg is, illetve az anyag tónusa is változhat. A felmérésre alkalmas időpont jelzésének elmaradásából eredő csúszásért felelősséget a Multistone Center Kft. nem vállal.

A megrendelt munkához a nem nálunk vásárolt konyhatechnika és egyéb beépítendő eszközöknek rendelkezésre kell állnia a helyszínen. Ennek hiányában nem tudjuk elvégezni a felmérést.

A felmérést követően a konyhatechnikában és egyéb, beépítésre kerülő termékekben bekövetkezett változtatások esetében szintén az új ajánlat készítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ezek Megrendelő hibájából történő elmaradásának esetére a Multistone Center Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Felméréshez szükséges információk:

 • Amennyiben a pultvégződéseknél és a sarokelemeknél lévő corpus alátámasztás nem áll rendelkezésre, minden esetben kérjük, hogy rögzítőfülek kerüljenek felerősítésre, mert ennek hiányában alátámasztás nélkül az anyag megvetemedhet, eltörhet. Az ebből eredő káreseményekért a Multistone Center Kft. felelősséget nem vállal.
 • Minden konyhatechnikának a helyszínen kell lennie, pontosan pozícionálva a bútorban.
 • A megrendelt munkához tartozó összes kivágás pontos pozíciója szükséges.
 • Felmérés utáni módosítást nem tudunk elfogadni még írásban sem, ebben az esetben új felmérés szükséges, melyre kiszállási költséget számítunk fel.
 • A felmérés utáni módosítás a beépítés időpontját is befolyásolja, végleges felmérési rajz leadása után tudunk időpontot egyeztetni.
 • A beépítés dátuma a felmérést követően határozható meg, amely minden esetben tájékoztató jellegű és nagyban függ az esetleges hiánypótlások szükségességétől.

 

 1. Beépítés

A vállalt beépítési munkáink kizárólag pultra és hátfalpanelre vonatkoznak. A kapcsolódó szakipari munkákra nincs jogosultságunk (szifon, főzőlap, konnektor, elszívó, egyéb konyhai eszközök felszerelése, beüzemelése és lekötése). Ideiglenes pult elbontása és elszállítása a Megrendelő felelőssége.

Beépítéssel kapcsolatos fontos információk:

 • Burkolat és üveg, vagy egyéb hátfal csak a pult beépítése után helyezhető fel. Amennyiben a burkolat vagy egyéb hátfal felhelyezése a pult beépítését megelőzően megtörtént, nem tudjuk kizárni a burkolat vagy hátfal sérülését. Ezen sérülések tekintetében a Multistone Center Kft. a felelősségét kizárja.
 • Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával kell ellátni. Így a megrendelt munka átvételre kerül a Multistone Center Kft-től. Ennek elmulasztásából eredő minden hiányosságért és az átadást követően keletkezett károk tekintetében a Multistone Center Kft. kizárja a saját felelősségét.

A beépítés következtében a beépítés helyszínén keletkező károk tekintetében a Multistone Center Kft. érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. Káresemény bekövetkezése esetén a kár észlelését követően az átvevő haladéktalanul köteles jelezni a kár bekövetkeztét, amelyet az átadás-átvételi jegyzőkönyvben minden esetben fel kell tüntetni.

 1. Telephelyi átvétel

Telephelyi átvétel esetén a Megrendelő gondoskodik a megrendelt munka felméréséről és beépítéséről. Ebben az esetben a Megrendelő biztosítja a pontos beépítési méreteket kizárólag digitális formában, vagy 1:1 sablon megküldésével. A Megrendelő által leadott méretekből adódó hibák esetén a Multistone Center Kft. nem vállal felelősséget. A telephelyről elszállított termékek vonatkozásában a nem általunk történő beépítés miatt garanciális felelősséget nem vállalunk.

 1. Extra kiszállás

Amennyiben a beépítés után önhibánkon kívül újbóli kiszállás válik szükségessé, abban az esetben a kiszállás díját felszámítjuk.

 1. Garanciális kérdések

Garanciális kérdések esetén személyes/telefonon/e-mailben történő egyeztetést követően haladéktalanul megvizsgáljuk a problémát. E-mailben megküldött észrevételek esetén 5 munkanapon belül visszajelzünk a további egyeztetések érdekében. Amennyiben ezen határidőig nem vesszük fel Önnel a kapcsolatot, kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön telefonon, ugyanis technikai problémák – különösen, de nem kizárólag abban az esetben, ha a megküldött e-mailt spam-ként érzékeli rendszerünk – felmerülését nem tudjuk kizárni.

A termékekkel kapcsolatos felhasználási feltételeket itt találja: SILESTONE,   DEKTON  TECHNISTONE

Egyéb rendelkezések

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyártás során kieső darabokat nem tudjuk tárolni, ezek hulladékként elszállításra kerülnek.

A Multistone Center Kft. önhibáján kívül eső esetekben, amennyiben a megrendelt anyagokat 30 napnál tovább szükséges tárolni telephelyünkön, minden esetben tárolási díjat számítunk fel, melynek összege a megrendelt anyag mennyiségének függvényében 15 m2-ig 1 000 Ft+ÁFA/nap (azaz egyezer forint, plusz a mindenkori érvényes általános forgalmi adó összege/nap). 15 m2 feletti mennyiség esetében egyedi árat állapítunk meg.

A Multistone Center Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. 

Jelen Általános Szerződési feltételek az alábbi linkre kattintva, PDF formátumban is letlthetők:

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2019. december 9.